Reference

Není rozhodující, zda se jedná o novou výstavbu, rekonstrukci či modernizaci. Vždy je však podstatné, že tepelnou pohodu a komfort teplé vody můžete získat moderněji, úsporněji a ekologičtěji – prostě lépe. Zde naleznete reference realizovaných instalací ve firmách a domech služeb. Užitečná účinnost (poměr mezi teplem odváděným teplonosným médiem a teplem získaným z paliva) je na energetických štítcích nahrazena tzv. sezónní energetickou účinností, která do výpočtu zavádí vlivy reálného provozu, vliv regulace a spotřebu elektrické energie při provozu.

Přejít nahoru