Regulační technika

Uživatelé topných systémů jsou pobízeni neustále rostoucím tempem zdražování energií hledat kromě co nejlevnějších i nejúčinnějších zdrojů a generátorů tepla také úsporná řešení v oblasti jeho správného využití v otopné soustavě tj. regulaci, která se tak stává stále důležitějším prvkem při navrhování a provozování otopných soustav.

Firma BRÖTJE pro své plynové kondenzační kotle ve spolupráci se společností SIEMENS používá v zásadě dva různé zónové a regulační řídící/regulační technika, od nichž se pak odvíjí nabídka i prostorových přístrojů a regulátorů/termostatů viz tabulka na předchozí straně.

IDA inteligentní termostat prostorový přístroj

ISR RGP termostat prostorový přístroj

RG-F termostat prostorový přístroj

HSM-M regulace manažer topných systémů

Regulace ISR MODBM sběrnicový modul Modbus

Regulace RGT a RGTF jednotka dálkového ovládání

Regulace RGB termostat s dálkovým ovládáním

Regulace RGI pokojový termostat s regulací kotle (OpenTherm)

IDA inteligentní digitální ovladač s řízením přes mobilní aplikaci

RGP pokojové zařízení

RG-F bezdrátový prostorový přístroj

HSM-M správce topného systému se směšovačem

RVS43.345 regulátor kotle

Regulace SIEMENS uživatelská příručka

GTW16/17 informace k rozhraní

IDA inteligentní digitální ovladač s řízením přes mobilní aplikaci

IDA-FUNK bezdrátový prostorový termostat

RGP pokojové zařízení

RG-F bezdrátový prostorový přístroj

Regulační systém kondenzačních kotlů BRÖTJE WBS/C, WGB (všech variant), BGB, SGB

Všechny funkce kondenzačních kotlů BRÖTJE s integrovanou řídící jednotkou Siemens LMS (WBS, WGB, BGB, SGB) lze nainstalovat, diagnostikovat a monitorovat pomocí po sběrnici komunikující (LPB/BSB) integrované systémové regulace ISR-Plus. Základní vybavení řídící jednotky LMS v kotli nabízí ekvitermní regulaci tří (u WBS/C dvou) topných okruhů a kombinaci klasického a solárního ohřevu TV v zásobníku.

K dalšímu jednoduchému rozšíření funkcí např. pro směšované okruhy lze použít až 3 vestavné moduly AVS. Jednotka LMS je připravena pro řízení soustav kombinujících různé zdroje tepla, jako je například tepelné čerpadlo, solární systém pro vytápění, kotel na tuhá paliva, krbová vložka atp. Základní vybavení řídící jednotky obsahuje i regulaci pro řízení kaskád, stačí jen doplnit každý kotel komunikačním modulem.

Pokud je topný systém natolik obsáhlý, že jsou vyčerpány veškeré možnosti kotlové řídící jednotky Siemens LMS, můžeme ji dále stavebnicově rozšířit o další ekvitermní regulátory Siemens RVS řady Albatros. Nastavení, obsluha a ovládání při uvedení do provozu a údržbě se provádí vždy podle stejného základního schématu dle hesla: „Jednou se naučit – všechno pochopit – všechno vědět!“ Veškeré informace jsou zobrazovány na přehledném podsvíceném grafickém displeji v nekódovaném českém textu.

Regulační systém kondenzačních kotlů BRÖTJE WHBx (WHBS, WHBC, a WHBK)

Přestože kondenzační kotle řady WHBx (WHBS, WHBC, WHBK) jsou primárně předurčeny pouze pro vytápění jednoho přímého topného okruhu a ohřevu teplé vody, umožňuje jejich řídící deska Siemens LMU34, při zachování všech bezpečnostních funkcí, modulaci výkonu hořáku i čerpadla (prostřednictvím PWM) a další např. ekvitermní regulaci. Hlavními bezpečnostními funkcemi je autodiagnostika možných chyb, ochrana proti zamrznutí, protilegionellní ochrana pitné vody v zásobníku TV, protočení čerpadla mimo topnou sezónu atd..

Kotlová regulace je připravena kromě fungování ve standardním režimu on/off ke komunikaci s prostorovými přístroji v protokolu Open Therm (např. Siemens QAA73 nebo Elektrobock PT52, 59 aj.) což umožňuje změny ekvitermní křivky, nastavení vlivu prostoru a požadovaných teplot, nastavení denních i týdenních časových programů pro vytápění a přípravu teplé vody, automatickou změnu režimu zima/léto, vzdálený přístup. Prostřednictvím převodníku OCI364.03 je pak umožněna komunikace se všemi regulátory RVS systému Siemens Albatros2 a včlenit kotle WHBx do většiny složitějších topných systémů (více topných i směšovaných okruhů, kaskády, spojení s akumulačními nádržemi, solárním ohřevem a kotli na pevná paliva).