Jatky Rosovice

Společnost Jatky Rosovice spol. s r.o. provozuje nedaleko Příbrami jatka s cca 30 zaměstnanci a týdenní produkcí cca 130 zbouraných kusů. Kromě elektřiny na provoz chladicích zařízení a strojů je velkým provozním nákladem příprava TV pro promývání drštěk a vlastní provoz.

reference brötje jatky rosovice

Do jara roku 2020 byl objekt vytápěn (a příprava TV) řešena pomocí velmi starého atmosférického stacionárního plynového kotle o jmenovitém výkonu 250 kW. V kotli však praskl tepelný výměník a vzhledem ke stáří se stal neopravitelným. Provozovatel hledal vhodnou náhradu s tím, že pro promývání drštěk je požadována teplota TV 80 °C. Původní záměr byl pořídit nový plynový kondenzační kotel pro vytápění a ohřev TV pro provoz, kde stačí teplota TV 60 °C. Pro provoz drštěk pak samostatně pořídit vhodný stacionární plynový zásobníkový ohřívač vody. Ten však vzhledem k potřebnému množství teplé vody vycházel investičně velmi náročný, navíc kvůli zachování výroby v případě poruchy by musel být instalován duplicitně.

Po konzultacích s technickou podporou plynových kotlů Brӧtje, provedených výpočtech potřeb a spotřeb bylo navrženo řešení s využitím 2 ks závěsných plynových kondenzačních kotlů Brӧtje WGB 50 i s výkonem jednoho kotle 49,5 kW. Pro ohřev TV byl doplněn a upraven stávající systém tak, že pro každou část (dršťky a provoz) je k dispozici 2 x 500 l nepřímotopný zásobníkový ohřívač TV Cosmo E DUO (celkem 2 000 l) se zdvojeným tepelným výměníkem pro co nejrychlejší ohřev. Tento systém vycházel investičně o cca 40 % levněji než původně zvažovaný se samostatnými plynovými ohřívači TV pro dršťky.

Parametry regulace kotlů byly upraveny tak, aby bylo možné TV pro dršťky ohřívat na požadovaných 80 °C, ohřev obou soustav zásobníků je nastaven jako prioritní před vytápěním. Po 3 měsících od spuštění systému si investor systém velmi chválí, jeho prvotní mírné obavy z nedostatečně teplé vody se rozplynuly a velkou spokojenost budí i meziroční srovnání faktur za plyn, kdy ve všech 3 měsících meziročně klesla spotřeba o 79 – 81 %.