Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TV