Stacionární kondenzační kotle s možností externího zásobníku TV