Kotlíková dotace podporovaná z evropských zdrojů

Dotační program známý jako kotlíkové dotace byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Majitelé rodinných domů v něm mohou žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva.
Cílem programu je do roku 2020 (2022) snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť výměnou minimálně 85 tisíc starých kotlů. Celkově bude z fondů EU domácnostem rozděleno ve 3 výzvách 9 miliard korun.
Na pokrytí převisu poptávky ze 3. výzvy bylo uvolněno dalších 1,5 miliardy korun z podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření.

Nová zelená úsporám – dotace na solární systémy pro rodinné domy

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech.
Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu či nákup domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné a efektivní využití zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie (OZE).
Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Záměrem programu je dosáhnout úspory energie v konečné spotřebě a stimulovat ekonomiku ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Nová zelená úsporám

Dotační bonus

Mimořádný dotační bonus pro majitele rodinných domů za kombinaci dotace z programu Nová zelená úsporám s dotací z 2. a 3. vlny tzv. kotlíkových dotací.

  • Bonus získáte, pokud zkombinujete žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému s dotací na výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za jiný ekologický a úsporný zdroj tepla.
  • Nárok na bonus můžete uplatnit do 2 let od získání dotace na nový kotel.
  • Po dokončení úprav vyplatíme jak dotaci NZÚ, tak bonus za výměnu kotle.
Typ nového zdroje Dotační bonus při kombinaci
se zateplením rodinného domu
Dotační bonus při kombinaci
s instalací solárních systémů
Tepelná čerpadla 20 000 Kč 10 000 Kč
Kotle na biomasu – samočinná dodávka paliva 20 000 Kč 10 000 Kč
Kotle na biomasu – s ruční dodávkou paliva 20 000 Kč 10 000 Kč
Plynové kondenzační kotle 20 000 Kč 10 000 Kč
Kombinované kotle na uhlí a biomasu se samočinnou dodávkou paliva 20 000 Kč 10 000 Kč

Bonusy se nesčítají, v případě nároku na bonus ve více oblastech bude vyplacena vyšší z možných částek.

Více informací o kotlíkových dotacích naleznete na našich stránkách www.dotace-info.cz

Kotle BRÖTJE jsou registrovány v programu Kotlíková dotace pod těmito SVT kódy

KONDENZAČNÍ KOTLE SVT kód
WHBS 14 C SVT20096
WHBS 22 C SVT20097
WHBS 30 C SVT20098
WHBC 22/24 C SVT20099
WHBC 28/33 C SVT20100
WBS 14 H SVT20101
WBS 22 H SVT20102
WBC 22/24 H SVT20103
WGB EVO 15 H SVT20104
WGB EVO 20 H SVT20105
WGB EVO 28 H SVT20106
WGB 38 H SVT20107
WGB – K 20 H SVT20108
WGB – M EVO 20 H SVT20109
WGB 50 H SVT22094
WGB 70 H SVT22095
WGB 90 H SVT22096
WGB 110 H SVT22097
WBS 22 F SVT287
WBS 14 F SVT286
BGB 15 SVT1431
BGB 20 SVT1432
BGB 28 SVT1433
BGB 38 SVT1435
BGB 50 H SVT22108
BGB 70 H SVT22109
BGB 90 H SVT22110
BGB 110 H SVT22111
BBK EVO 20/22 H SVT22112
BSK 15 SVT21211
BSK 20 SVT21212
BBS EVO 20H SVT22036
WHBK 22/24 SVT22802
KONDENZAČNÍ KOTLE 2019+ (modelová řada i) SVT kód
WGB EVO 15i SVT23445
WGB EVO 20i SVT23446
WGB EVO 28i SVT23447
WGB EVO 38i SVT23448
WGB-M EVO 20i SVT23449
WGB-K EVO 20/28i SVT23450
WGB 50i SVT23451
WGB 70i SVT23452
WGB 90i SVT23453
WGB 110i SVT23454
WBS 14i SVT23455
WBS 22i SVT23456
WBC 22/24i SVT23457
BBK EVO 20/22i SVT23458
BBS EVO 20i SVT23459
BBS EVO 28i SVT23460
BGB EVO 15i SVT23461
BGB EVO 20i SVT23462
BGB EVO 28i SVT23463
BGB EVO 38i SVT23464
BGB 50i SVT23465
BGB 70i SVT23466
BGB 90i SVT23467
BGB 110i SVT23468
WHBS 14D SVT23894
WHBS 22D SVT23895
WHBS 30D SVT23896
WHBC 22/24D SVT23897
WHBC 28/33D SVT23898
SOLÁRNÍ KOLEKTORY SVT kód
SSK 21 02 SVT284
SSK 27 01 SVT789
CosmoSOL 250 – IDMK 2,5 SVT795
Cosmo 253 – FK 6300 SVT798
Cosmo 253L – FK 6300L SVT799
CosmoSOL 200 – FK 7200 SVT800
CosmoSOL 8253 SVT1159
CosmoSOL 8253L SVT1166
CosmoSOL 8253 4M SVT1168
CosmoSOL 8203 SVT2419
Cosmo 210 SVT2415
Cosmo 270 SVT2416
CosmoSOL 253-FK 6300 SVT2529
CosmoSOL 253L-FK 6300L SVT2534

Více informací o kotlíkových dotacích naleznete na našich stránkách www.dotace-info.cz