Kotlíková dotace podporovaná z evropských zdrojů

Nová kotlíková dotace Ministerstva životního prostředí, vyhlášená výzvou na výměnu zastaralých kotlů v domácnostech za nové, má za cíl zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Kotlíková dotace MŽP má za cíl vyměnit 80 tisíc starých kotlů s ručním přikládáním, které výrazným způsobem znečišťují ovzduší v ČR, za nové nízkoemisní zdroje.

O peníze z Operačního programu Životní prostředí, konkrétně jeho 2. Prioritní osy, zažádají kraje a ty je následně rozdělí mezi domácnosti. Alokace první takzvané kotlíkové výzvy činila 3 miliardy korun. V následujících letech bude prostřednictvím krajů přerozdělena další kotlíková dotace 6 miliard korun.

Od podzimu 2017 je vypsáno druhé kolo Kotlíkové dotace. Alokace činí téměř 3,5 miliardy korun. V tomto druhém kole Kotlíkové dotace má být vyměněno až 35 tisíc zdrojů tepla.

PŘEDMĚT PODPORY KOTLÍKOVÉ DOTACE

Příjemci podpory kotlíková dotace

Kotlíková dotace na výměnu starých kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci podpory kotlíková dotace z OPŽP 2014–2020. V gesci krajů pak bude kotlíková dotace přidělována konečným uživatelům – fyzickým osobám.

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby – vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. třídy, napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso.

Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt.

Kotle BRÖTJE jsou registrovány v programu Kotlíková dotace pod těmito SVT kódy

KONDENZAČNÍ KOTLE SVT kód
WHBS 14 C SVT20096
WHBS 22 C SVT20097
WHBS 30 C SVT20098
WHBC 22/24 C SVT20099
WHBC 28/33 C SVT20100
WBS 14 H SVT20101
WBS 22 H SVT20102
WBC 22/24 H SVT20103
WGB EVO 15 H SVT20104
WGB EVO 20 H SVT20105
WGB EVO 28 H SVT20106
WGB 38 H SVT20107
WGB – K 20 H SVT20108
WGB – M EVO 20 H SVT20109
WGB 50 H SVT22094
WGB 70 H SVT22095
WGB 90 H SVT22096
WGB 110 H SVT22097
KONDENZAČNÍ KOTLE SVT kód
WBS 22 F SVT287
WBS 14 F SVT286
BGB 15 SVT1431
BGB 20 SVT1432
BGB 28 SVT1433
BGB 38 SVT1435
BGB 50 H SVT22108
BGB 70 H SVT22109
BGB 90 H SVT22110
BGB 110 H SVT22111
BBK EVO 20/22 H SVT22112
BSK 15 SVT21211
BSK 20 SVT21212
BBS EVO 20H SVT22036
WHBK 22/24 SVT22802
PŘÍJEMCI PODPORY KOTLÍKOVÁ DOTACE
VÝŠE PODPORY KOTLÍKOVÁ DOTACE A UZNATELNÉ NÁKLADY
Více informací o kotlíkových dotacích naleznete na našich stránkách www.dotace-info.cz