Kotlíková dotace podporovaná z evropských zdrojů

Nová kotlíková dotace Ministerstva životního prostředí, vyhlášená výzvou na výměnu zastaralých kotlů v domácnostech za nové, má za cíl zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Kotlíková dotace MŽP má za cíl vyměnit 80 tisíc starých kotlů s ručním přikládáním, které výrazným způsobem znečišťují ovzduší v České republice, za nové nízkoemisní zdroje.

O peníze z Operačního programu Životní prostředí, konkrétně jeho 2. Prioritní osy, zažádají kraje a ty je následně rozdělí mezi domácnosti. Alokace první takzvané kotlíkové výzvy činí 3 miliardy korun a jednotlivé kraje musí o dotaci pro občany zažádat do 30. září 2015. V následujících letech bude prostřednictvím krajů přerozdělena další kotlíková dotace 6 miliard korun.

PŘEDMĚT PODPORY KOTLÍKOVÉ DOTACE

Předmět podpory – plynové kondenzační kotle

Kotlíkové dotace na kotle na zemní plyn bude podporovat pouze kondenzační plynové kotle plnící veškeré parametry Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na EKODESIGN (ohřívačů pro vytápění vnitřních prostor a kombinovaných zařízení).

Kondenzační kotle německé značky BRÖTJE – námi exkluzivně dodávané do ČR – jsou vhodné právě svým špičkovým výkonem, úsporou a ekologičností. Jednoznačně splňují parametry EKODESIGNu pro dotace na kotle.

Tato dotace se týká výměny starého kotle na pevná paliva za nový např. kondenzační kotel. BRÖTJE je ideální variantou. Představuje moderní vytápění, které počítá s nižšími náklady za energie a je zároveň ekologické, zvlášť efektivní je pak kombinace kotle a solární techniky.

Kotle BRÖTJE jsou registrovány v programu Kotlíková dotace pod těmito SVT kódy

KONDENZAČNÍ KOTLE SVT kód
WHBS 14 C SVT20096
WHBS 22 C SVT20097
WHBS 30 C SVT20098
WHBC 22/24 C SVT20099
WHBC 28/33 C SVT20100
WBS 14 H SVT20101
WBS 22 H SVT20102
WBC 22/24 H SVT20103
WGB EVO 15 H SVT20104
WGB EVO 20 H SVT20105
KONDENZAČNÍ KOTLE SVT kód
WGB EVO 28 H SVT20106
WGB 38 H SVT20107
WGB – K 20 H SVT20108
WGB – M EVO 20 H SVT20109
WBS 22F SVT287
WBS 14 F SVT286
BGB 15 SVT1431
BGB 20 SVT1432
BGB 28 SVT1433
BGB 38 SVT1435
PŘÍJEMCI PODPORY KOTLÍKOVÁ DOTACE
VÝŠE PODPORY KOTLÍKOVÁ DOTACE A UZNATELNÉ NÁKLADY
Více informací o kotlíkových dotacích naleznete na našich stránkách www.dotace-info.cz