Kotlíková dotace podporovaná z evropských zdrojů

Nová kotlíková dotace Ministerstva životního prostředí, vyhlášená výzvou na výměnu zastaralých kotlů v domácnostech za nové, má za cíl zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Kotlíková dotace MŽP má za cíl vyměnit 80 tisíc starých kotlů s ručním přikládáním, které výrazným způsobem znečišťují ovzduší v ČR, za nové nízkoemisní zdroje.

O peníze z Operačního programu Životní prostředí, konkrétně jeho 2. Prioritní osy, zažádají kraje a ty je následně rozdělí mezi domácnosti. Alokace první takzvané kotlíkové výzvy činila 3 miliardy korun. V následujících letech bude prostřednictvím krajů přerozdělena další kotlíková dotace 6 miliard korun.

Od podzimu 2017 je vypsáno druhé kolo Kotlíkové dotace. Alokace činí téměř 3,5 miliardy korun. V tomto druhém kole Kotlíkové dotace má být vyměněno až 35 tisíc zdrojů tepla.

PŘEDMĚT PODPORY KOTLÍKOVÉ DOTACE

Příjemci podpory kotlíková dotace

Kotlíková dotace na výměnu starých kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci podpory kotlíková dotace z OPŽP 2014–2020. V gesci krajů pak bude kotlíková dotace přidělována konečným uživatelům – fyzickým osobám.

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby – vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. třídy, napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso.

Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt.

Kotle BRÖTJE jsou registrovány v programu Kotlíková dotace pod těmito SVT kódy

KONDENZAČNÍ KOTLE SVT kód
WHBS 14 C SVT20096
WHBS 22 C SVT20097
WHBS 30 C SVT20098
WHBC 22/24 C SVT20099
WHBC 28/33 C SVT20100
WBS 14 H SVT20101
WBS 22 H SVT20102
WBC 22/24 H SVT20103
WGB EVO 15 H SVT20104
WGB EVO 20 H SVT20105
WGB EVO 28 H SVT20106
WGB 38 H SVT20107
WGB – K 20 H SVT20108
WGB – M EVO 20 H SVT20109
WGB 50 H SVT22094
WGB 70 H SVT22095
WGB 90 H SVT22096
WGB 110 H SVT22097
WBS 22 F SVT287
WBS 14 F SVT286
BGB 15 SVT1431
BGB 20 SVT1432
BGB 28 SVT1433
BGB 38 SVT1435
BGB 50 H SVT22108
BGB 70 H SVT22109
BGB 90 H SVT22110
BGB 110 H SVT22111
BBK EVO 20/22 H SVT22112
BSK 15 SVT21211
BSK 20 SVT21212
BBS EVO 20H SVT22036
WHBK 22/24 SVT22802
KONDENZAČNÍ KOTLE 2019 (modelová řada i) SVT kód
WGB EVO 15i SVT23445
WGB EVO 20i SVT23446
WGB EVO 28i SVT23447
WGB EVO 38i SVT23448
WGB-M EVO 20i SVT23449
WGB-K EVO 20/28i SVT23450
WGB 50i SVT23451
WGB 70i SVT23452
WGB 90i SVT23453
WGB 110i SVT23454
WBS 14i SVT23455
WBS 22i SVT23456
WBC 22/24i SVT23457
BBK EVO 20/22i SVT23458
BBS EVO 20i SVT23459
BBS EVO 28i SVT23460
BGB EVO 15i SVT23461
BGB EVO 20i SVT23462
BGB EVO 28i SVT23463
BGB EVO 38i SVT23464
BGB 50i SVT23465
BGB 70i SVT23466
BGB 90i SVT23467
BGB 110i SVT23468
PŘÍJEMCI PODPORY KOTLÍKOVÁ DOTACE
VÝŠE PODPORY KOTLÍKOVÁ DOTACE A UZNATELNÉ NÁKLADY
Více informací o kotlíkových dotacích naleznete na našich stránkách www.dotace-info.cz