BGB 50i, 70i, 90i, 110i

STACIONÁRNÍ KOTLE V MINIMÁLNÍM FORMÁTU

Kompaktněji to již nejde. Prostřednictvím jednoznačně prostorově úsporných kotlů BRÖTJE BGB 49,5 – 110 kW je teplo vyráběno na ploše jen 600 x 671 mm! To je fakt, který je dělá zajímavými pro použití při rekonstrukcích nebo v malých prostorách.

Zároveň jsou vhodnými stacionárními plynovými kondenzačními kotli pro ideální použití v obytných (vícegeneračních) domech a průmyslových objektech např. s kotlovými kaskádami až do 400 kW. A s normovaným stupněm využití až 109 % bodují BGB také v oblasti hospodárnosti – BGB to je velký objem hospodárně vyrobeného tepla na minimálním prostoru.

Hlavní výhody hovořící ve prospěch zařízení

  • topné výkony v rozsahu 10 – 110 kW
  • extrémně hospodárné – normovaný stupeň využití až 109 %
  • mimořádný rozsah modulace 20 – 100 % jmenovitého výkonu
  • kompaktní a prostor šetřící konstrukce, podstavná plocha pouze 600 x 671 mm
  • integrovaná solární regulace s optimalizačním měřením výnosu
  • energeticky úsporný, komfortní provoz prostřednictvím ekvitermní regulace ISR-Plus
  • připravené pro vestavbu vysoce efektivního čerpadla (příslušenství)

Další informace naleznete v přiloženém letáku.

brötje bgb do 110 kW 2019

Leták na stažení

broetje bgb do 110 kw 2019 řez

BGB 50i, 70i, 90i a 110i – stacionární kondenzační plynové kotle, se 2 místy pro rozšíření regulace pomocí rozšiřovacích AVS modulů např. o 3 samostatné směšované topné okruhy, solární okruh a komunikační modul pro napojení na externí regulaci. Kotle je možné řídit také z jiných nadřazených regulací pomocí napětí 0-10V bez nutnosti doplnění dalšího převodníku. Možnost ohřevu teplé vody v externím zásobníku pomocí trojcestného přepínacího ventilu. Kotle jsou určeny pro použití ve složitějších hydraulických soustavách v kombinaci např. s akumulačními nádržemi (kotle na pevná paliva, krbové vložky, tepelná čerpadla), solární systémy s podporou vytápění apod. Možnost sestavení do kaskády až 16 kotlů po doplnění komunikačních modulů.

brotje bgb do 110 kw 2019