WGB EVO 15i, 20i, 28i a 38i

TRVALE ÚČINNÝ A EFEKTIVNÍ

Spolehlivý, nenáročný na obsluhu i údržbu, s možností instalace do půlmetru širokého prostoru – bez potřeby bočních montážních nebo servisních odstupů. Prostřednictvím BRÖTJE WGB EVO je nově definován adaptabilní komfort vytápění. S topnými výkony v rozsahu 2,9 až 38 kW může být tento typ závěsného kondenzačního kotle podobně jako allrounder (multifunkční vozidlo) použit skoro pro každou potřebu.

Lhostejno zda v jedno či vícegeneračním rodinném domě nebo v objektu pro podnikání či občanské vybavenosti BRÖTJE WGB EVO stanovuje v bodech úspor, šetrnosti stejně jako hospodárnosti nové rozměry. Nově přitom prostřednictvím automatické optimalizace spalování zajišťuje trvale plynulý provoz bez dodatečných servisních korekcí, což je skutečnost, která ještě dodatečně zdůrazňuje výhodnost prostorově úsporného tepelného zdroje s normovaným stupněm využití 109,5 procent.

Hlavní výhody hovořící ve prospěch zařízení

 • samokalibrační hořáková regulace EVO umožňuje použití pro typy zemního plynu E, LL i kapalný plyn
 • normovaný stupeň využití 109,5 %, (při 75/60 °C 106 % !)
 • lineární možnost modulace 12,8 – 100 %
 • ekvitermní regulace (včetně venkovního čidla) pro úsporný a komfortní provoz
 • elektronické modulační kotlové čerpadlo energetické třídy A
 • ekologická prospěšnost a mimořádně nízké hodnoty emisí
 • litý kompaktní velkoplošný výměník ze speciální slitiny křemíku a hliníku pro lepší předávání tepla i zvýšenou odolnost proti kyselé kondenzační vodě a ochranným efektem (nanopovlak) ze strany spalin
 • provoz kotle nevyžaduje minimální průtok (úspora např. za bypass, anuloid, čidla, čerpadla atd.)
 • elektronická základová deska SIEMENS nové generace typ LMS 15 – řízení až 3 směšovaných okruhů z kotle
 • možnost řízení v protokolu OpenTherm (software V 4.0)
 • možnost doplnění regulace otevřeným protokolem Modbus
 • prostřednictvím základní kotlové regulace lze přímo řídit solární ohřev teplé vody a vytápění
 • sběrnicový systém pro připojení externích prostorových regulátorů pro obousměrný provoz a možnost vzdáleného spínání přes GSM popř. ovládání přes web
 • bez nároků na boční montážní nebo servisní odstupy

Další informace naleznete v přiloženém letáku.

broetje wgb evo
broetje wgb evo

WGB EVO 15i, 20i, 28i a 38i – nástěnné kondenzační plynové kotle s novou konstrukcí směšování plyn-vzduch i elektronickou samonastavitelnou EVO regulaci plynu (umožňuje použít zemní plyn E, LL i kapalný plyn). Nově je také osazen základní řídící deskou SIEMENS LMS 15. Stejně jako ostatní kotle WGB umožňuje přímo řídit solární okruh ohřevu TV a akumulaci s podporou vytápění. Umožňuje využití až dvou rozšiřovacích modulů AVS k rozšíření regulace o 3 samostatné směšované topné okruhy. Po doplnění komunikačního modulu, umožňuje propojení až 16 kotlů do kaskády nebo případně na externí regulaci RVS. Je možné také napěťové řízení kotle 0-10V z jiné nadřazené regulace. Pro ohřev teplé vody v externím zásobníku lze použít rozšiřovací sadu a samostatné nabíjecí čerpadlo nebo klasicky trojcestný ventil. Tyto kotle se využívají zejména ve složitějších hydraulických soustavách v kombinaci např. s akumulačními nádržemi (kotle na pevná paliva, krbové vložky, tepelná čerpadla), solární systémy s podporou vytápění apod.

NOVINKA
broetje wgb evo