BBS EVO 20i a 28i

VŠE PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ POD JEDNÍM PLÁŠTĚM

S kotlem BRÖTJE BBS EVO je efektivita trvalým komponentem zásobování teplem. Pokrokovou povahu tohoto stacionárního kombinovaného kondenzačního kotle podtrhují optimalizovaná příprava směsi pro ideální spalování, topné výkony od 2,9 do 28 kW, integrovaný 130 litrový zásobník teplé vody a dokonalé sladění všech montážních dílů. V předmísícím kanálu Optimix s Venturiho trubicí a CDF optimalizací dochází k vytvoření odpovídající směsi plynu a spalovacího vzduchu, která je poté prostřednictvím elektronicky řízeného ventilátoru přes speciálně tvarované potrubí plynule dopravována k hořáku.

Tímto způsobem technologie EVO (elektronická optimalizace spalování) permanentně pečuje o ideální úroveň hoření. Výsledkem jsou obzvlášť nízké emise a současně hospodárná spotřeba i delší životnost. Celkově je kotel konstruován pro stupňovitě omezovaný provoz bez specifického snížení teploty, což je předurčuje pro rodinné a rezidenční domy, jakož i pro nízkoenergetické a pasívní domy.

Hlavní výhody hovořící ve prospěch zařízení

  • výkonový rozsah od 2,9 do 28 kW
  • rozsah lineární modulace 14 – 100 %
  • samokalibrační hořáková regulace EVO umožňuje použití pro typy zemního plynu E, LL i kapalný plyn
  • elektronické modulační kotlové čerpadlo energetické třídy A (s rezervou výkonu až pro 38 kW)
  • provoz kotle nevyžaduje minimální průtok (úspora např. za bypass, anuloid, čidla, čerpadla atd.)
  • energeticky úsporný, komfortní provoz díky integrované ekvitermní regulaci ISR-Plus (elektronická základová deska SIEMENS nové generace typ LMS 15)
  • ekologická prospěšnost a mimořádně nízké hodnoty emisí
  • litý kompaktní velkoplošný výměník ze speciální slitiny křemíku a hliníku pro lepší předávání tepla i zvýšenou odolnost proti kyselé kondenzační vodě a ochranným efektem Lotus (nanopovlak) ze strany spalin

Další informace naleznete v přiloženém letáku.

broetje bbs evo 2019

Leták na stažení

bbs evo 2019 řez

BBS EVO 20i a 28i – kombinovaný (stacionární) kondenzační kotel vybavený samokalibrační hořákovou regulací EVO snižující spotřebu plynu je kompaktně spojen s vestavěným 130 l smaltovaným zásobníkem teplé vody s vlastním nabíjecím čerpadlem a trubkovým výměníkem, který je vhodný pro oblasti s tvrdostí vody větší než 14°dH. Základní řídící deska kotle SIEMENS LMS 15 umožňuje rozšíření regulace např. na 3 topné okruhy (3 směšované) a elektronické řízení spalování (dodávka ve 2 dílech).

broetje bbs evo 2019