Reference

Není rozhodující, zda se jedná o novou výstavbu, rekonstrukci či modernizaci. Vždy je však podstatné, že tepelnou pohodu a komfort teplé vody můžete získat moderněji, úsporněji a ekologičtěji – prostě lépe. Zde naleznete reference realizovaných instalací ve firmách a domech služeb.

Užitečná účinnost (poměr mezi teplem odváděným teplonosným médiem a teplem získaným z paliva) je na energetických štítcích nahrazena tzv. sezónní energetickou účinností, která do výpočtu zavádí vlivy reálného provozu, vliv regulace a spotřebu elektrické energie při provozu.

Kotle a zařízení BRÖTJE uvedené v tomto katalogu odpovídají směrnici ErP (ECO design) a štítek energetické účinnosti, který poskytuje spotřebitelům pravdivé a ověřitelné údaje o spotřebě energie, výkonu, hlučnosti a dalších základních vlastnostech produktu je vždy přibalen k návodu v krabici každého prezentovaného výrobku.V případě potřeby si lze tzv. energetický štítek pro jednotlivý výrobek sestavu nebo soupravu (a to i od různých výrobců) zhotovit a vytisknout prostřednictvím programu „ErP-Kalkulationstool“ na webových stránkách broetje-topeni.cz popř. vyžádat od prodejců GC skupiny.

Tito se rozhodli správně.

Reference v České republice
Referencie Slovensko
Reference v zahraničí
reference